MASIGNCLEAN101

Cách thiết lập email cho Microsoft Outlook 2010

iklan banner
Dưới đây là cách đặt email của bạn với Microsoft Outlook, sử dụng POP hoặc IMAP làm phương thức máy chủ thư đến của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách thực hiện một cấu hình tự động hoặc thủ công.

Cấu hình tự động cho Microsoft Outlook Email


 1. Bắt đầu Outlook.
 2. Trên menu File , bấm Infor , rồi bấm Account Settings .
 3. Chọn Account Settings từ danh sách thả xuống.
 4. Trên tab Email , bấm New , chọn Email Account . Nhấn Next .
 5. Bấm để chọn hộp kiểm Manually configure server settings hoặc additional server types , rồi bấm Next .
 6. Nhấp vào Internet E-Mail . Nhấn Next .
 7. Trong hộp thoại Add New E-mail Account , bấm POP3 hoặc IMAP  rồi ấn next.
 8. Cấu hình tài khoản email mới. Bạn có thể định cấu hình tài khoản email mới tự động hoặc thủ công.
  • Để tự động định cấu hình tài khoản email mới, trong hộp thoại  dd New E-mail Account mới trong  Auto Account Setup , hãy làm theo các bước sau:
   1. Trong hộp Your Name , nhập tên đầy đủ của bạn.
   2. Trong hộp E-mail Address , nhập địa chỉ email của bạn Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc máy chủ lưu trữ trang web của bạn cung cấp cho bạn.
   3. Trong hộp Password , nhập mật khẩu mà Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc máy chủ lưu trữ trang web của bạn cung cấp cho bạn.
   4. Trong hộp Retype Password , nhập lại mật khẩu, rồi bấm Next để bắt đầu quá trình Thiết lập Tài khoản Tự động.
    1. Xin lưu ý: Outlook sẽ cố gắng tự động định cấu hình cài đặt tài khoản và máy chủ của bạn.
   5. Bấm Finish , rồi bấm Close để hoàn tất thiết lập tài khoản.
  • Lưu ý: Nếu cấu hình tự động không thành công, tài khoản phải được cấu hình thủ công.
Nguồn ảnh: powersolution.com

Cấu hình thủ công cho Microsoft Outlook Email

Để định cấu hình tài khoản email mới theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau trong hộp thoại Add New E-mail Account  :
 1. Bấm để chọn hộp kiểm Manually configure server settings hoặc additional server types , rồi bấm Tiếp theo .
 2. Bấm vào Email Internet , rồi bấm next .
 3. Trong User Information , hãy làm theo các bước sau:
 4. Trong hộp Your Name , nhập tên đầy đủ của bạn.
 5. Trong hộp E-mail address , nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn.
 6. Trong hộp thoại Add New E-mail Account , bấm POP3 hoặc IMAP , rồi ấn next
 7. Nếu bạn đã nhấp vào POP3 hoặc IMAP trong hộp Account Type , hãy làm theo các bước sau:
  1. Trong  hộp Incoming mail server , nhập tên của máy chủ. Đây là máy chủ chứa tin nhắn của bạn trước khi bạn tải chúng xuống máy tính. Nhập tên máy chủ bằng chữ thường. Tên này có thể ở dạng mail mail.contoso.com. Hay Hoặc, tên có thể ở dạng địa chỉ IP, chẳng hạn như 172.16.0.0.
  2. Trong Outgoing mail server (SMTP)  , nhập tên của máy chủ email gửi đi. Nhập tên máy chủ bằng chữ in thường (ISP hoặc máy chủ của bạn sẽ cung cấp cho bạn thông tin này).
 8. Nếu bạn đã nhấp HTTP Service Provider , hãy làm theo các bước sau:
  1. Trong hộp Nhà cung cấp dịch vụ HTTP , nhấp vào nhà cung cấp dịch vụ phù hợp cho tài khoản này. Ví dụ: nhấp vào một trong các cách sau:
   • Hotmail
   • MSN
   • Other
  2. Nếu bạn đã bấm Other trong hộp HTTP Service Provider , hãy nhập URL vào hộp thư trong hộp Server URL .
 9. Trong Logon Information , hãy làm theo các bước sau:
 10. Trong hộp User Name, nhập tên người dùng của bạn. Tên người dùng thường là một phần của địa chỉ email của bạn nằm ở bên trái của dấu hiệu (@).
 11. Trong hộp Password , nhập mật khẩu mà ISP của bạn cung cấp.
 12. Nếu bạn muốn Outlook nhớ mật khẩu tài khoản email của mình, bấm để chọn  hộp kiểm Remember Password . (Nếu ISP của bạn yêu cầu, hãy nhấp để chọn hộp kiểm Require Logon Using Secure Password Authentication (SPA) để đăng nhập bằng cách sử dụng Xác thực mật khẩu an toàn.)
 13. Nhấp vào Test Account Settings . Tính năng này gọi một hộp thoại hiển thị theo cách từng bước từng giai đoạn thử nghiệm của cấu hình mà bạn đã nhập.
 14. Để thực hiện các thay đổi bổ sung cho tài khoản email của bạn, nhấp vào  More Settings để mở hộp thoại internet E-mail Settings .
 15. Bấm vào Next , rồi bấm Finish .
Bài viết độc quyền bởi IT40.Tech - Copy ghi nguồn của chúng tôi nếu bạn là người có văn hóa !
Share This :
Trường IT
avatar

Viết bài mất 2 ngày :V

9/2/19 20:15
Cảm ơn! Admin sẽ trả lời bạn khi admin online ( Nếu không hiện ô cmt vui lòng liên hệ giúp mình qua số 0352918986 nhé cảm ơn !)