MASIGNCLEAN101

Traffic Spirit tăng rank alexa and view website free

iklan banner
Traffic Spirit là một phần mềm để quảng bá trang web chủ yếu cho Webmaster, Web Store, Twitter, Facebook và Blog để nhanh chóng cải thiện lưu lượng truy cập (IP, PV, UV). Nó có thể đáp ứng tất cả các loại yêu cầu quảng cáo cho trang web nếu sử dụng linh hoạt.
Lưu ý: Có thể chia sẻ lưu lượng khi Linh chạy, Không lưu lượng, Không có Linh! E-mail: contact@ipts.com
Skype: contact@ipts.com

1 、 Đóng phần mềm bảo mật: Đóng phần mềm bảo mật trong PC để tránh xóa nhầm sau khi tải xuống Spirit. 2 、 Tải xuống Traffic Spirit: Nhấp vào nút , tải xuống Traffic Spirit về PC.
3 、 Trích xuất lưu lượng truy cập: Trích xuất tinh thần vào thư mục tệp, Mật khẩu: 123456, Nếu không cài đặt phần mềm giải nén, vui lòng tải xuống. 4 、 Thêm vào danh sách đáng tin cậy: Thêm Spirit trong danh sách đáng tin cậy của phần mềm bảo mật, danh sách này nằm trong UI cài đặt.
5 Chạy Traffic Spirit: Nhấp đúp vào Spirit và sử dụng.
Share This :
Trường IT
Cảm ơn! Admin sẽ trả lời bạn khi admin online ( Nếu không hiện ô cmt vui lòng liên hệ giúp mình qua số 0352918986 nhé cảm ơn !)